İmplant Cerrahisi ve Çene Defektlerinin Rekonstrüksiyonu (Greftleme Teknikleri)

İmplant Cerrahisi ve Çene Defektlerinin Rekonstrüksiyonu (Greftleme Teknikleri)

Eskiden erişimi çok daha zor ve nadir olan implant tedavisi günümüzde oldukça yaygın olarak uygulanan cerrahilerden biri haline gelmiştir. Diş eksikliklerinin restore edilmesinin en sağlıklı yöntemlerinden biri olan implant cerrahisi, aynı zamanda hastanın doğal dişlerinin korunmasına da imkan vermekte, hem fonksiyonel hem estetik olarak son derece tatmin edici sonuçlar sunmaktadır. Tam dişsizlik durumlarında uygulanan implantlar hekimlere çok çeşitli çözümler yaratırken hastaların çok rahat protezler kullanmalarını sağlamaktadırlar. İmplantlarla ilgili kapsamlı bilgiler sitemizde ayrı bir başlık altında detaylıca anlatılmaktadır. Bu bölümde implant cerrahisi öncesinde veya sırasında gerekli olabilecek bazı cerrahi işlemlere değinilecektir.

İmplantlar desteklerini sağlıklı kemikten almaktadırlar. Sağlıklı kemik hacminin yetersiz olduğu durumlarda dişsiz bölgeyi implant cerrahisine hazırlamak için bazı cerrahi işlemler uygulanması gerekebilir. Bu cerrahi işlemlerde amaç greft materyalleri kullanarak mevcut kemik hacmini artırmaktır.

Kemik dokusu, kandan sonra en çok transplante edilen dokudur. Kemik greft materyalleri onlarca yıldır iskeletsel defektlerin tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Greft materyalleri defektlerin rekonstrüksiyonunda sadece yer tutmakla kalmaz, sahip olduğu özellikler ile yeni kemik yapımını uyarır. Hastanın kendi sağlıklı dokularından temin edilebildikleri gibi bu amaca özel olarak üretilen hazır greftlerin de kullanılması mümkündür.

İmplant cerrahisi öncesinde veya sırasında en çok uygulanan cerrahi işlemler:

. Ridge Split Alveoloplasti

Çene kemiklerinin ince olduğu durumlarda (yaklaşık 3 mm) genişletme amaçlı uygulanan bir tekniktir. İmplantların aynı seansta uygulanmasına elvermesi bu tekniğin en büyük avantajıdır.

. Maksiller Sinüslerin Elevasyonu (Sinüs Lifting)

Üst çenede arka dişler bölgesinde bulunan maksiller sinüsler bazen ilgili bölgeye implant konmasına engel olabilmektedirler. Bu cerrahi teknik, kemik yüksekliğinin artırılması amacıyla uygulanmaktadır. Ağız içerisinden girilerek sinüsün yan duvarında bir pencere açılır ve sinüs mukozası, sinüs tabanı bölgesinde kemikten ayrılır. Sinüs tabanında kemik ile mukoza arasında oluşan boşluğa greft materyali konur.

 Kemik yüksekliğinin 4-5 mm veya daha fazla olduğu durumlarda sinüs lifting ile eş zamanlı olarak implant yerleştirilebilir. Daha kısa olduğu durumlarda ise sinüs lifting cerrahisini takiben 4-6 ay beklemek ve sonrasında implant cerrahisini uygulamak doğru bir yaklaşımdır.

. Alveol Kretinin (Çene kemiğinin dişlerle ilgili bölgesi) Yüksekliğini ve Genişliğini Artırmak İçin Uygulanan Diğer Cerrahi İşlemler

Hastanın kendisinden temin edilen greft materyalleri veya hazır greft materyalleri ile rezorbe olan/olmayan membranlar kullanılarak kişileri implant uygulamasına hazırlayan tüm cerrahi işlemlerdir. Bu cerrahi işlemlerden sonra implant uygulaması öncesi çoğunlukla 4-6 ay beklemek gerekmektedir.