İmplant

İmplant

İmplant

Modern diş hekimliğinin amacı, diş çürüklerinin ortadan kaldırılması ile veya diş eksikliklerinin giderilmesi yolu ile, hastaların normal yüz biçimlerini, çiğneme işlevlerini, estetiğini, rahatlıklarını, konuşma özelliklerini ve sağlıklarını tekrar kazandırmaktır.

İmplant diş hekimliğini bu alanda benzersiz kılan ,  stomatognatik sistemin(dişler ve dişleri destekleyen dokular, temporomandibular eklem (TME), eklemle ilgili dokular, nöromuskuler  ve ligemantöz dokular ve bu dokuları destekleyenvasküler dolaşım) atrofileri hastalıkları veya yaralanmaları tarafından engellenmeksizin bu amaçları gerçekleştirme olanağı sunmasıdır. Ağızda kayıp diş sayısı arttıkça yukarıda sayılan hedefe ulaşmak zorlaşmaktadır. İmplant tasarımları , yeni materyaller ve teknikler sayesinde pek çok zor  klinik durumun tedavisinde öngörülebilir başarı artık bir gerçektir.

İmplanta duyulan ihtiyaçtaki arştın sebepleri arasında;

 • Yaşa bağlı diş kayıpları
 • Yaşlı bireylerin yaşam süresinin uzaması
 • Sabit protez başarısızlıkları
 • Dişsizliğin yapısal sonuçları
 • Hareketli protezlerin düşük performansı
 • Diş kaybının psikolojik yönleri
 • İmplant destekli protezlerin öngörülebilir uzun vadeli sonuçları
 • İmplant destekli restorasyonların avantajları
 • Toplumun farkındalık ve bilincinin artması

Tek diş ya da kısmi diş eksikliklerinde implant tedavisi

Ön ya da arka bölge tek diş eksikliklerinde uygulanan tedavi seçeneklerinden biri de tek diş implant yerleşimidir. Bir diğer tedavi seçeneği köprü protezlerdir. Köprü protezlerde kaybedilen diş bölgesine komşu iki diş kesilerek üzerine yapılan köprü protez yapıştırılarak eksiklik giderilir. Tek diş implant tedavisinin bu tedaviye göre avantajları;

 • Yüksek başarı oranları
 • Komşu dişlerde çürük riskinde azalma
 • Komşu dişlerde endodontik tedavi riskinde azalma
 • Komşu dişlerin yan yüzeylerinin daha iyi temizlenebilme imkanı sağlaması
 • Komşu dişlerin yapısının korunması
 • Dişsiz bölgedeki kemik seviyesinin daha iyi korunması
 • Komşu dişlerin soğuğa veya temasa bağlı hassasiyetin daha az olması
 • Psikolojik olarak daha avantajlı olması

Birden fazla diş eksikliğinin olduğu vakalarda da durum buna benzemektedir. Diş eksikliğinin olduğu bölgeye köprü protez ya da hareketli protezler yapılabilmektedir. Ancak tek diş eksikliğinde olduğu gibi komşu dişlerin kesilmesi gerekmektedir.

implant01

Tam dişsizlik vakalarında implant tedavisi:

Çürük, diş eti hastalığı ya da travma nedeni tüm dişlerin kaybedildiği vakalarda uygulanacak tedavilerden biri total protezlerdir.  Ancak total protezlerde  (özellikle alt cenede ) hareketliliğin  fazla olması yani tutuculuğun az olması nedeni ile beslenme, ve konuşma bozuklukları yaşanabilmektedir. İmplant destekli protezler ile bu hareketlilik engellenmekte beslenme ve konuşma bozuklukları engellenebilmektedir.  Yapılan klinik ve radyolojik muayeneler ile hastamızın çene kemiği, anatomik oluşumları değerlendirilerek uygun tedavi seçenekleri sunularak çeneye uygulanacak implantlar sonrası protez ya da köprü protez yapılabilmektedir.

implant02

Dişsizliğin yumuşak dokulara etkisi :

 • Kemik kaybedildikçe yapışık keratinize dişeti azalır,
 • Protezi destekleyen yapışık olmayan mukoza ağrılı bölgelerde artışa sebep olur
 • Doku kalınlığı yaşa bağlı olarak azalır ve sistemik hastalıklar protezlerin daha fazla ağrılı bölgeler oluşturmasına neden olur,
 • Dilin boyutu büyür bu da protezin tutuculuğunu azaltır,
 • Dil çiğnemede daha etkili görev alır ve bu da protezin tutuculuğunu azaltır,
 • Yaşlılarda çene kontrolü azalır

Kemik kaybının estetik sonuçları :

 • Yüz yüksekliği azalır,
 • Yanaklarda çökme olur,
 • Alt çene öne doğru açı yapar ve alt çene öndeymiş gibi görüntü verir,
 • Dudağın yatay açısı azalır bu da hastayı mutsuz gösterir,
 • Yüz ifadesi kaslarının kasılmasında azalma
 • Kas kasılması azalmasına bağlı olarak dudak kalınlığı incelir,
 • Burun altı kısımda çöküklük,
 • Üst dudağın uzunluğunda artış nedeni ile dinlenme ve gülme sırasında dişler daha az görünür,
 • Yüzün alt yan kısımlarında kırışma ve sarkma
 • Cadı çenesi görünümü

İmplant destekli protezlerin avantajları:

 • Kemiğin korunması
 • Dikey boyutun düzeltilip korunması
 • Estetiğin arttırılması
 • Konuşmanın iyileştirilmesi
 • Kapanışın düzeltilmesi
 • Protez başarısının arttırılması
 • Çiğneme etkinliğinin arttırılması
 • Protez kenar genişliklerinin azaltılması
 • Protezde tutuculuğun arttırılması
 • Protez kullanım ömrünün uzatılması
 • Komşu dişlerde değişikliklerin gerekmemesi
 • Diş eksikliklerinin daha kalıcı olarak giderilmesi
 • Psikolojik sağlığın iyileştirilmesi